SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU ARMET

Historie skupiny

Historie

Vznik skupiny začíná oddělením od tehdejší vojenské Shš Bretnýři. Skupina historického šermu Armet vzniká z původních členů Shš Bretnýři. Pět zakládajících členů:  Ing. Zdeněk Zdeněk – jako vedoucí a členové: Josef Vladař, Vladimír Steinochr, Libor Malina a Marek Spisár. Po dohodě všech je nahlášena jako Shš Armet do seznamu k ( Bábí – Jindřišce Albrechtové) se vznikem k 1.1.1994.

Z počátku se skupina soustředila jen na nácviky šermu, neboť jsme změnili původní systém.  Šerm secvičený na šerm volný, což nutně muselo vést k mnohem důslednějšímu tréninku. Přesto stále zachováváme nutnou potřebu bezpečnosti, scény a choreografie.

Skupina od počátku profilovala jako gotická se zaměřením na české dějiny. 

Postupně se skupina rozrůstá. Již v roce 1996 se skupina poprvé účastní i školy šermu ve městě Táboře. Jednalo se o výcvik pro dlouhý (jedenapůlruční) meč. Boční výuka byla pro boj tesákem a dýky. Škola přinesla mnoho nového do cvičení skupiny.

Neustálé zvyšování počtu členů nakonec vedlo k novému rozdělení na dvě části. Proto v roce 2001-2002 vzniká ještě Shš Signum pod vedením Pavla Hanáka. Obě skupiny nicméně  zůstávaly v přátelském vztahu. Shš Signum v roce 2014 ukončila svou činnost.

Mezi lety 2006-2015 prošla shš Armet celá řada členů, z nichž někteří  nyní tvoří pevné jádro skupiny.

Skupina v roce 2014 oslavila 20. výročí a za tu dobu působila nejen v ČR, ale i všech okolních státech. Účastnila se natáčení filmu (Můj přítel obr) a pár televizních šotů.  Má za sebou nepřeberné množství bitev nejen doma, ale i v zahraničí. Vystupovala nesčetněkrát při různých příležitostech jak pro děti tak i dospělé.

Přestože si shš Armet dosud zachovává statut amatérské skupiny, vystupuje pro mnohé jako ucelený soubor na profesionální úrovni.

Shš Armet v roce 1995

Současnost

 Vedoucí (hejtman) skupiny je Ing. Zdeněk Zdeněk, zástupce (podhejtman) je Rostislav Hála.  Působíme jako samostatný zapsaný spolek (z.s.) při muzeu Vyškovska.

Každoročně předvedeme okolo 10 představení nejen v ČR, ale i v zahraničí.  Každoročně také organizujeme ve Vyškově Historický ples. 

Trénujeme pravidelně 2x týdně v prostorách Vyškovského zámku a 1x týdně vedeme dětský kroužek historického šermu v Majáku Vyškov (dříve DDM Vyškov).