SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU ARMET

Historie skupiny

Historie

Vznik skupiny začíná oddělením od tehdejší vojenské Shš Bretnýři. Skupina historického šermu Armet vzniká z původních členů Shš Bretnýři. Pět zakládajících členů:  Ing. Zdeněk Zdeněk – jako vedoucí a členové: Josef Vladař, Vladimír Steinochr, Libor Malina a Marek Spisár. Po dohodě všech je nahlášena jako Shš Armet do seznamu k ( Bábí – Jindřišce Albrechtové) se vznikem k 1.1.1994.

Z počátku se skupina soustředila jen na nácviky šermu, neboť jsme změnili původní systém.  Šerm secvičený na šerm volný, což nutně muselo vést k mnohem důslednějšímu tréninku. Přesto stále zachováváme nutnou potřebu bezpečnosti, scény a choreografie. Čímž jsou naše šermířské ukázky kombinací scéniky a zcela volného šermu.

Skupina z počátku profilovala jako celo-gotická, postupně se zaměřuje spíše na konec 14. a 15. století. Z těchto období bere volnou inspiraci  na své kostýmy, zbraně  i představení. Nerazíme směr tzv. oživlé historie, přesto se pozvolna snažíme vylepšovat historickou věrnost rekvizit a kostýmů.

Postupně se skupina rozrůstá. Již v roce 1996 se skupina poprvé účastní i školy šermu ve městě Táboře. Jednalo se o výcvik pro dlouhý (jedenapůlruční) meč. Boční výuka byla pro boj tesákem a dýky. Škola přinesla mnoho nového do cvičení skupiny.

Neustálé zvyšování počtu členů nakonec vedlo k novému rozdělení na dvě části. Proto v roce 2001-2002 vzniká ještě Shš Signum pod vedením Pavla Hanáka. Obě skupiny nicméně  zůstávaly v přátelském vztahu. Shš Signum v roce 2014 ukončila svou činnost.

Mezi lety 2006-2015 prošla shš Armet celá řada členů, z nichž někteří  nyní tvoří pevné jádro skupiny.

Skupina v roce 2014 oslavila 20. výročí a za tu dobu působila nejen v ČR, ale i všech okolních státech. Účastnila se natáčení filmu (Můj přítel obr) a pár televizních šotů.  Má za sebou nepřeberné množství bitev nejen doma, ale i v zahraničí. Vystupovala nesčetněkrát při různých příležitostech jak pro děti tak i dospělé.

Přestože si shš Armet dosud zachovává statut amatérské skupiny, vystupuje pro mnohé jako ucelený soubor na profesionální úrovni.

Shš Armet v roce 1995

Současnost

V současnosti má shš Armet 15 stálých a 5 externích členů. Vedoucí (hejtman) skupiny je Ing. Zdeněk Zdeněk, zástupce (podhejtman) je Bc. Pavel Skřejpek.  Působíme jako samostatný zapsaný spolek (z.s.) při muzeu Vyškovska.

Každoročně předvedeme okolo 30 představení nejen v ČR, ale i v zahraničí.  Zaměřujeme se především na vystoupení na hradech a zámcích  a spolupořádaní šermířských víkendů  (v roce 2016 jsme účinkovali na hradech: Cimburk, Orlík, Chojnik v Polsku, Šternberk, Sovinec...) Snažíme se minimalizovat účast na masových akcích, jako jsou např. "středověké" bitvy.  Každoročně také organizujeme ve Vyškově Historický ples. 

Trénujeme pravidelně 2x týdně v prostorách Vyškovského zámku a 1x týdně vedeme dětský kroužek historického šermu v Majáku Vyškov (dříve DDM Vyškov).  Při výcviku dbáme předším na bezpečnost šermujících.

Šerm vnímáme spíš jako volnočasový koníček, ve kterém se chceme postupně zlepšovat, než jako sport ve kterém je nutné soupeřit a vyhrávat.

většina členů shš Armet v roce 2017

Nábor nových členů:

 Skupina historického šermu Armet přijímá nové členy!

Co nabízíme:

  • v první řadě velmi zajímavý koníček
  • členství v jedné z nejdéle fungujících skupin historického šermu na Moravě
  • výcvik tradičního evropského bojového umění
  • pravidelné, přátelské a individuálně vedené tréninky
  • možnost účastnit se řady zajímavých kulturních akcí
  • možnost pozdější specializace dle vlastního výběru
  • možnost realizace všem kejklířům, hudebníkům a hercům, kteří by nám chtěli pomoci zpestřit naše vystoupení

Co požadujeme:

  • věk minimálně 16 let
  • zájem a pravidelnou docházku na trénincích
  • slušné a čestné jednání

 


Máte zájem - nebojte se a kontaktujte nás. :)


foto z tréninku